Các phương pháp điều khiển cửa cuốn – Hitechdoor

Các phương pháp điều khiển cửa cuốn

Các phương pháp điều khiển cửa cuốn

Phương pháp dùng vi điều khiển

Thành phần cơ bản của bộ điều khiển là một vi điều khiển được người thiết kế lập trình và đổ ghi vào bộ nhớ của vi điều khiển, mỗi khi thực hiện lệnh vi điều khiển sẽ kiển tra và khống chế các thiết bị bên ngoài (Động cơ, các cảm biến, các công tắc,…) khi kiểm tra xong các thiết bị đó vi điều khiển thực hiện theo lệnh đã lập trình và đưa ra các quyết định điều khiển.

Vi điều khiển nhận tín hiêu điều khiển từ các thiết bi đầu vào như: các cảm biến, công tắc hành trình hay tín hiệu đưa vào từ bàn phím. Đây là các thiết bị đưa lệnh điều khiển vì vậy yêu cầu cho các thiết bị này là phải đảo bảo độ tin cậy cao để có được lệnh điều khiển chính xác. Tín hiệu đầu ra của vi điều khiển đóng vai trò là lệnh điều khiển các đối tượng điều khiển. 

Đối tượng điều khiển ở đây là động cơ truyền động cho cửa.

cua tu dong dung vi dieu khien

Hình 2.3: Sơ đồ khối cửa tự động dùng Vi điều khiển

Để có thể phát hiện người ra vào ta sẽ sử dụng 2 cảm biến quang, chúng sẽ gửi tín hiệu „0‟ vào chân của VĐK khi có người đến gần cửa. Để dễ dàng mô phỏng ta sử dụng 2 button để thay thế. 

Sử dụng mạch cầu đảo chiều động cơ.

mach dieu khien cua cuon dung role

Hình 2.4: Mạch đảo chiều động cơ

 

Một cặp tiếp điểm sẽ được đặt tại vị trí cửa đóng gần hết hành trình, khi đóng gần hết hành trình sẽ làm cho cặp tiếp điểm này đóng lại gửi tín hiệu về chân VĐK, ta lập trình để dừng động cơ khi này.

Tương tự như vậy một cặp tiếp điểm khác sẽ được đặt tại vị trí cửa mở gần hết hành trình, và ta sẽ lập trình để dừng động cơ khi này.

Hình 2.5: Vi điều khiển AT89C51.

 
  http://cuacuon.net.vn/userfiles/image/baiviet/so-do-nguye-ly-mach-dieu-khien-dong-co-cua-cuon.jpg

 

 Khi có người hoặc xe đến gần, cảm biến phát hiện và đưa tín hiệu điều khiển về chân VDK ( như hình vẽ là chân P2.0 và P2.1), một trong 2 

chân này sẽ nhận giá trị „0‟. Khi đó ta xuất giá trị „1‟ ra chân P3.0 và „0‟ ra chân P3.1 để kích mở Tranzitor Q1 và Q4 đưa dòng đến motor, và motor quay thì của được mở. Motor quay cho đến khi cặp tiếp điểm cuối hành trình đóng lại, gửi tín hiệu về VDK, và motor sẽ dừng ngay sau đó. Cửa được mở hoàn toàn. Sau khi của được mở 20s, nếu cảm biến phát hiện không có người thì cửa được đóng. Trong quá trình đóng nếu có người đến gần cửa sẽ được mở ra, quá trình lặp lại như trên cho đến khi không có người thì cửa đóng hoàn toàn.

Hình 2.6: Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển động cơ.

Vi điều khiển AT89C51

=> HOTLINE: 0933 029 029

Check Also

Tư vấn lựa chọn lắp đặt Cửa cuốn Austdoor

Tư vấn lựa chọn lắp đặt Cửa cuốn Austdoor, Tư vấn lựa chọn lắp đặt Cửa cuốn Austdoor, Về mô tơ cửa cuốn

0933 029 029